Disponibilidad de entrega

¿Quieres saber si repartimos en tu zona? Introduce aquí un código postal español para comprobarlo.

Campo obligatorio

¡Felicidades! Tenemos disponibilidad de entrega para este código postal
Lo sentimos mucho, no realizamos entregas para este código postal, puedes ponerte en contacto con nosotros para cualquier duda, gracias.
Cistella
Transporte
0 €
Envío grautito si agregas al carrito:
0 €
0 €
Total sin IVA
0 €
Total
0 €
¿Repartimos en tu zona ⛟? Haz click aquí para comprobarlo
Tramitar comanda
Seguir comprant
Disponibilidad de entrega

¿Quieres saber si repartimos en tu zona? Introduce aquí un código postal español para comprobarlo.

Campo obligatorio

¡Felicidades! Tenemos disponibilidad de entrega para este código postal
Lo sentimos mucho, no realizamos entregas para este código postal, puedes ponerte en contacto con nosotros para cualquier duda, gracias.

Avís legal

Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI)

Ponte Morado, responsable del lloc web, d'ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, a través del qual pretén donar compliment a les obligacions contingudes en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web de quines són les condicions d'ús.

Totes les persones que accedeixin a aquest lloc web seran considerades usuaris, que es comprometen a observar i complir estrictament les disposicions aquí indicades, així com qualsevol altra disposició continguda en les lleis i que siguin aplicables.

Ponte Morado, es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que aparegui al lloc web. En aquest sentit, qualsevol modificació serà comunicada des del propi lloc web, sense necessitat de notificar o informar prèviament als usuaris d'aquestes modificacions.

Dades identificatives

 • Propietari: ALBERTO BAUZA BRAVO (PONTE MORADO)
 • Nom comercial: Ponte Morado
 • CIF / NIF: 43087664Q
 • Adreça: C/ BISBE PERE DE PUIGDORFILA 6, LOCAL 3, Palma (Illes Balears)
 • Correu electrònic: info@pontemorado.com
 • Telèfon de contacte: (34) 971 575 399
 • Lloc web: pontemorado.com

Objecte

A través de pontemorado.com, oferim als usuaris la possibilitat d'accedir a informació sobre els nostres serveis.

Privacitat i tractament de dades

En el cas que els usuaris accedeixin a determinats continguts o serveis per als quals sigui imprescindible facilitar dades de caràcter personal, l'usuari garantirà la seva veracitat, autenticitat, exactitud i validesa. L'empresa cedirà a aquestes dades el corresponent tractament automatitzat segons la seva naturalesa o finalitat, en els termes establerts a l'apartat Política de Privacitat.

Propietat industrial i intel·lectual

L'usuari ha de reconèixer i acceptar que tots els continguts integrats a la web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual, en particular, els dissenys, textos, imatges, logotips, icones, programari, nom comercial, marques, o qualsevol altre signe susceptible d'ús comercial i / o industrial, així com totes les marques, noms comercials o signes distintius,  drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements continguts en la web, que siguin propietat exclusiva de l'empresa i/o de tercers, que tinguin dret a utilitzar-los exclusivament en el tràfic econòmic.

En aquest sentit, l'usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, transformar o modificar els continguts que es trobin en el lloc web. En cas contrari, respondran en cas d'incompliment d'aquestes obligacions.

L'accés permès als usuaris al contingut de l'espai web no implica una renúncia, llicència, transmissió o cessió dels drets del Titular, excepte en els casos expressament previstos.

Les Condicions Generals d'Ús del lloc web no atorguen als usuaris drets d'ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web o dels seus continguts, diferents dels expressament previstos. Qualsevol ús o explotació de drets haurà de ser prèviament autoritzat per l'entitat responsable.

L'empresa és titular de tots els continguts integrats en el lloc web, per la qual cosa estan protegits per drets d'autor establerts en la llei de propietat intel·lectual, o si no ho són, disposa de l'autorització explícita per a l'ús dels diferents elements en qüestió. Així mateix, el contingut d'aquesta pàgina no podrà ser reproduït, transmès o registrat, excepte si es concedeix un permís o autorització declarat per escrit pel propi Titular.

Finalment, quedarà fermament prohibit adulterar o eliminar els "drets d'autor" o els dispositius tècnics de protecció o altres eines d'informació incloses en els continguts.

Així, l'usuari de pontemorado.com s'ha de comprometre a respectar els drets exposats, en cas contrari l'empresa es reserva el dret de dur a terme les accions legals oportunes que corresponguin en defensa dels seus interessos legítims.

Obligacions i responsabilitats de l'usuari en l'espai web

L'usuari es compromet a:

 • Fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels continguts i serveis que s'hi troben, d'acord amb la legislació aplicable en cada moment, les Condicions Generals d'ús del lloc web, la moral i els costums generalment acceptats i d'ordre públic.
 • Proporcionar tots els mitjans i requisits tècnics necessaris per accedir a la web.
 • Facilitar informació veraç en emplenar els formularis continguts a la web amb les seves dades personals, així com actualitzar-los quan sigui procedent. En aquest sentit, l'usuari serà l'únic responsable de les declaracions falses o inexactes realitzades i dels danys i perjudicis causats a la societat o a tercers per la informació facilitada.

Així mateix, l'usuari haurà d'abstenir-se de:

 • Realitzar un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/ o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibit en les presents Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o documents, arxius i continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 • Intentar accedir o accedir a àrees restringides del lloc web sense complir les condicions requerides per a aquest accés.
 • Intentar danyar o causar danys als sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de causar danys als sistemes físics o lògics de l'empresa, proveïdors o tercers.
 • Accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l'empresa, proveïdors, tercers o altres usuaris.
 • Transformar o modificar els continguts de la web.
 • Modificar, ocultar o suprimir els continguts sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l'empresa o de tercers.
 • Manipular, desactivar o eliminar dispositius tècnics de protecció.
 • Intentar obtenir o obtenir els continguts del lloc web utilitzant mitjans o procediments diferents dels disponibles o que s'utilitzin habitualment a la xarxa perquè no suposen un risc de dany o inutilització del lloc web o dels continguts.
 • Així mateix, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informació, dades, o qualsevol contingut que sigui contrari, menyspreï o atempti contra els DRETS FONAMENTALS i LLIBERTATS PÚBLIQUES reconeguts en la Constitució Espanyola, en els Tractats Internacionals i en la resta de la normativa vigent.
 • L'usuari es comprometrà, de la mateixa manera, a no induir, incitar o promoure accions o accions delictives que contravinguin la llei, la moral o l'ordre públic.
 • Tampoc podran induir,induir, incitar o promoure accions discriminatòries en cap àmbit.
 • L'usuari s'ha de comprometre a no incitar a pràctiques il·legals o perilloses que puguin produir un risc per a la salut o l'equilibri mental.
 • L'usuari haurà d'abstenir-se de realitzar qualsevol acte contrari a l'honor, intimitat i pròpia imatge de les persones emparades per l'article 18.1 de la Constitució Espanyola.
 • No es podrà introduir cap virus o programa que impedeixi el funcionament normal o habitual del lloc web.

Així mateix, si se li demana que obtingui una contrasenya o contrasenya per accedir als continguts o serveis de la nostra pàgina web, l'usuari està obligat a utilitzar-la diligentment, i haurà de mantenir-la en secret, ja que l'usuari serà responsable de la seva custòdia, confidencialitat i ús.

En cas contrari, l'usuari té l'obligació d'informar a l'empresa de qualsevol ús indegut de la seva contrasenya, com robatori, pèrdua o accés no autoritzat perquè sigui possible la cancel·lació d'aquesta clau. Si aquesta notificació no es realitza a l'empresa, quedarà exempta de qualsevol responsabilitat o qualsevol ús il·lícit que es faci dels continguts o serveis del lloc web, per part de tercers.

De la mateixa manera, si l'usuari incompleix negligentment o intencionadament les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, serà l'usuari qui haurà de respondre de tots els danys i perjudicis causats en la societat.

Responsabilitats

En cas de dificultats o interrupcions a la web que siguin externes al control de Ponte Morado, no es garanteix l'accés continuat o la correcta visualització, descàrregues o utilitat dels elements i informació continguts en la pàgina.

Així mateix, Ponte Morado no es fa responsable de les decisions que es puguin prendre com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes a la web.

Ponte Morado té el dret i el deure d'interrompre qualsevol servei si es detecta un ús indegut o contrari a les Condicions Generals d'Ús contingudes a la web. De la mateixa manera, podrà resoldre la relació amb l'usuari en resposta a l'ús incorrecte que es faci en el lloc web.

Ponte Morado no es fa responsable dels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses ocasionats per l'ús del lloc web.

Ponte Morado només es compromet a eliminar els continguts que generin perjudicis a l'usuari, si aquest realitza la notificació i sol·licitud oportuna.

L'empresa no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l'ús indegut dels serveis de lliure disposició i utilització pels usuaris. Tampoc serà responsable del contingut i informació rebuda com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, sent destinat exclusivament a la prestació de serveis de dubte i consulta. Si aquests serveis s'utilitzen il·legalment i això causa danys, Ponte Morado podrà reclamar tots els danys causats.

L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol pèrdua o dany derivat de reclamacions, accions o demandes formulades per tercers com a conseqüència del seu accés i ús del lloc web.

Si els danys es deriven de "robots", "aranyes" o "rastrejadors" o altres mecanismes similars utilitzats per recollir o extreure dades que suposin una càrrega irracional sobre el funcionament de la web, l'usuari tindrà l'obligació d'indemnitzar pels danys causats.

Enllaços

L'usuari no podrà reproduir el lloc web ni els seus continguts, en cap cas, ni a través d'hipervincles, excepte autorització expressa i per escrit del responsable del tractament.

El lloc web pot incloure hipervincles procedents d'altres llocs web, no gestionats pel Titular d'aquest sinó per tercers, amb la finalitat de facilitar l'accés de l'usuari a la informació de les entitats col·laboradores. En aquest sentit, l'empresa no serà responsable de la informació o contingut d'aquestes pàgines, ni serà responsable de les mateixes en cap cas.

A través de l'espai web, es concedeix als usuaris el dret limitat, revocable i no exclusiu de crear enllaços a la pàgina principal de la web, però només per a ús privat i no comercial.

L'empresa podrà sol·licitar la retirada de qualsevol enllaç introduït en el lloc web, i l'usuari haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

Protecció de dades

En vista de la protecció de dades, l'usuari ha de facilitar dades personals per utilitzar alguns dels nostres serveis. L'empresa tractarà aquestes dades de forma automatitzada i aplicarà les mesures de seguretat corresponents en compliment de la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal. Amb aquesta finalitat, es regirà pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) o,  de forma simplificada, RGPD, així com per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, o LOPDGDD, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic o LSSI.

A l'apartat Política de Privacitat pot veure la política seguida per al tractament de dades personals.

Cookies

L'empresa es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia de "cookies" en el lloc web, amb la intenció de reconèixer-lo com a usuari habitual i personalitzar l'ús que realitzi a la web, preseleccionant l'idioma entre altres continguts més específics.

En aquest sentit, les cookies recullen l'adreça IP de l'usuari, sent Google responsable del tractament d'aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, a través d'un servidor web, per registrar la navegació de l'usuari a la web, quan l'usuari permet la seva recepció. Si ho desitja, pot configurar el seu navegador perquè sigui notificat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur.

Gràcies a les cookies, és possible reconèixer el navegador de l'ordinador utilitzat per l'usuari amb la finalitat de proporcionar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitat de l'usuari, així com mesurar les visites i paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

Representacions i garanties

Amb caràcter general, els continguts i serveis oferts en el lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no es concedeix cap garantia o representació en relació amb els continguts i serveis oferts en el propi lloc web, incloses, sense excepció, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud o merchantitat, excepte en la mesura que per llei aquestes declaracions i garanties no puguin ser excloses.

Força major

En cas d'interrupcions prolongades en relació amb el subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i altres conflictes socials que impliquin actes de força major o cas fortuït, l'empresa no serà responsable de la impossibilitat de prestar serveis.

Resolució de conflictes, legislació aplicable i jurisdicció

Les Condicions Generals d'Ús contingudes en el lloc web, així com el seu ús es regiran per la legislació espanyola vigent.

A aquest efecte, per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts s'han de sotmetre als Jutjats i Tribunals on es trobi el domicili social del responsable del lloc web.

En el cas que qualsevol estipulació d'aquestes Condicions Generals d'Ús sigui declarada nul·la o inviable per resolució judicial o administrativa o sigui nul·la o inviable en virtut de la legislació aplicable, no comportarà la nul·litat o inviabilitat de totes les Condicions Generals d'Ús estipulades, només les declarades nul·les o inexigibles.

Si aquest és el cas, l'empresa procedirà a substituir o modificar aquesta estipulació defectuosa per una altra vàlida i exigible.